We make a living by what we get, but a life by what we give.

Loading Events

تنطلـق القمـة السـنوية الرابعـة لقطـاع السـيارات المصـري “إيجيبـت أوتوموتيـف 2017” بالتزامن مـع انعقـاد معـرض “أوتـو تيــك” لمســتلزمات الإنتــاج وقطــع الغيــار.. وبشــراكة قويــة بيــن “انفورمــا أرت ليــن ســي ار جـي” وبيـن المنظمـة للمعـرض وشـركة إيجيبـت أوتوموتيـف المنظمـة للقمـة السـنوية للسـيارات.

وتركــز قمــة هــذا العــام علــى العديــد مــن التغيــرات التــي يشــهدها قطــاع الســيارات المصــري بعــد صــدور قــرار تعويــم الجنيـه 3 نوفمبـر 2016 والقـرارات الاقتصاديـة اللاحقة التـي أثـرت بشـكل كبيـر علـي القطـاع.. بجانـب مواصلـة الحديـث عـن اسـتراتيجية صناعـة السـيارات وأسـباب تأخـر صدورهـا والعواقـب التـي نتجـت عـن التأخيـر مـن خلال مناقشـة كافـة الجهـات والشـركات العاملـة بالسـوق.

وتناقش القمة فرص الاستثمار المتاحة أمام صناعة السيارات ومستلزمات الإنتاج في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلــك تأثيــر اتفاقيــات انضمــام مصــر للبريكــس والميركســور علــى مســتقبل صناعــة الســيارات وعــرض دور القطــاع الخــاص فــي تطويــر منظومــة النقــل الجماعــي.

ويتضمـن المؤتمـر ورش عمـل لمناقشـة وتحليـل تأثيـر التكنولوجيـا الحديثـة فـي الحـد مـن الغـش التجـاري خاصـة فـي قطـع الغيـار ومسـتلزمات الإنتـاج.

كمـا تـم تخصيـص ورش عمـل عـن آليـات اسـتفادة قطـاع السـيارات مـن الخدمـات المصرفيـة وغيـر المصرفيـة خاصـة قيـد الشـركات والتـداول فـي البورصـة وزيـادة حجـم الشـركات وتمويـل توسـعاتها، بالإضافـة لعـدد مـن ورش العمـل حـول تطويـر منظومـة الصيانة وخدمـات مـا بعـد البيـع وآليـات زيـادة الصـادرات بقطـاع الصناعـات المغذيـة.

Egypt Automotive 2017 👈للإطلاع على الأجندة اضغط هنا

Share This Post, Choose Your Platform!

Go to Top